Учениците од ООУ,,Браќа Миладиновци” во рамките на своите проектни активности на АЦЕС проектот кој го работи со свои партнери од ОУ,,Вуко Јовович,, од Даниловград, Црна Гора и Прво основно училиште од Варна, Бугарија а и во рамките на Неделата за помош на стари лица во петок 27.11.2015година ги посетија и разговараа за помош на старите лица кој живеаат во Пензионеркиот дом во Пробиштип. Ова беше добра можност нашите ученици да се запознаат со животот на старите лица, што и е потребно како и делување на свеста кај младите да покажат солидарност и почит спрема оваа група на луге. Сето ова е дел од проектот ,,Што имам јас го давам,, и припремна активност во рамките на она што следува посета на нашиот прв партнер ОУ,,Вуко Јовович,, од Даниловград,, Црна Гора, како и средбата во Пробиштип која ке се оствари во средината на февруари, а при што ќе се реализира посета на овие стари лица со учениците од Бугарија и Црна Гора.


Warning: A non-numeric value encountered in /home/probisti/domains/probistip.mk/public_html/wp-content/themes/probistipmktheme/includes/wp_booster/td_block.php on line 1009